Opis produktu

Budowa Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) w Rzeszowie.

Inwestor :

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53
00 – 874 Warszawa