Opis produktu

Nazwa obiektu :

Rozbudowa i przebudowa części budynku dawnej lecznicy dla zwierząt na przedszkole wraz z projektem docieplenia istniejących budynków przy ul. Wesołej 8 w Orońsku

Inwestor :

GMINA OROŃSKO

SZKOLNA 8

26-505 OROŃSKO