Opis produktu

Nazwa obiektu :

Remont Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 w Pionach przy ul. Zakładowej 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu

Inwestor :

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu

Traugutta 57

26-600 Radom