Opis produktu

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Apteki przy ul. Osiedlowej w Radomiu.

Inwestor :

Prywatny

Osiedlowa 9, 26-600 Radom