Opis produktu

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Biblioteki Publicznej przy ul. Osiedlowej w Radomiu.

Inwestor :

Radom Office Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Osiedlowa 9, 26-600 Radom