Opis produktu

Budowa obiektu sportowego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., elektryczną i wentylacją, przy ul. Ogrodowej 23 w Nowym Mieście nad Pilicą

Inwestor :

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

Plac O. H. Koźmińskiego 1/2, 26 – 420 Nowe Miasto nad Pilicą