Opis produktu

Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli, Gm. Grójec.

Inwestor :

Urząd Gminy i Miasta

05-600 Grójec,

ul. Józefa Piłsudskiego 47.