Opis produktu

Remont świetlicy wiejskiej w Łaznowskiej Woli i zagospodarowanie terenu wokół budynku

Inwestor :

URZĄD GMINY W ROKICINACH
Rokiciny-Kolonia
ul. Tomaszowska 9
97-221 Rokiciny