Opis produktu

Nazwa obiektu :

Rozbudowa budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga

Inwestor :

Gmina Miasta Radomia

Jana Kilińskiego 30

26 – 600 Radom; woj. Mazowieckie