Opis produktu

Nazwa obiektu :

„Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną”

Inwestor :

Województwo Mazowieckie,

ul. Jagiellońska 26,

03-719 Warszawa, NIP:1132453940,

w imieniu którego działa Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu,

ul. Kościuszki 5A,

26-600 Radom

 

Artykuły :

https://mail.cozadzien.pl/img/7_dni/7dni_nr_670_m.pdf