Opis produktu

Nazwa obiektu :

Budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej – Etap II

Inwestor :

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

ul. Szydłowiecka 30

26 – 600 Radom; woj. Mazowieckie