Opis produktu

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele socjalne przy ul. Spytki w Tarnowie.

Inwestor :

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie

33 – 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9