Opis produktu

Nazwa obiektu :

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego na budynek usługowo – handlowy

Inwestor :

Prywatny